Κυριακή, Φεβρουαρίου 26, 2006

a' chiad leasan, pàirt 2

Ceart ma-tha, an robh sibh a' tuigsinn a h-uile rud? Chan eil an gràmar cho doirbh, a bheil? Tha facal no dhà beagan neònach, ach bidh sinn am faicinn gu tric anns na teacsan 's mar sin bidh iad nar cuimhne a dh' aithghearr. Seo seantansan eile:

φίλος τὸν φίλον παιδεύει.
Φίλοι τὸν φθόνον φεύγουσιν· γὰρ φθόνος πόνον φέρει.
Οὐ πρέπει λείπειν τοὺς φίλους ἐν τ πόν.
Τοὺς τῶν φίλων τρόπους ἐν πόνοις γιγνώσκεις.


Agus a-nis, anns an dòigh eile - feuchaibh ri eadar-theangachadh gu Seann Ghrèugais:

Tha caraidean againn.
Tha mi a' toirt earbsa anns an fhacal aig caraid.
Chan eil sibh a' fàgail an caraid anns an èiginn.
Tha thu a' gabhal tlachd ri gnàths a' charaid.
Tha e fragarrach do charaidean am farmachd a sheachnadh.

Agus mu dheireadh thall, sgeulachd bheag ;-) (uill, chan eil e uabhasach glic, ach sin mar a tha e leis na teacsan ann an leabhraichean ionnsachaidh, nach eil? Bheil cuimhne agaibh air an còmhradh mun phlèana bhig anns a' chiad no dàrna leasan ann an "Teach yourself Gaelic"?).

Μάρκον φίλον ἔχω
Μάρκον φίλον ἔχω. Μάρκῳ τῷ φίλῳ πιστεύω, τοὺς γὰρ Μάρκου τρόπους γιγνώσκω. Μάρκος πόνον οὐ φεύγει. Τὸν φίλον ἐν τῷ πόνῳ οὐ λείπει. Φίλοις οὐ γὰρ πρέπει λείπειν τοὺς φίλους ἐν τοῖς πόνοις. Πέτρον οὐκ ἔχομεν φίλον. Ὁ γὰρ Πέτρος τὸν φθόνον οὐ φεύγει. Λόγοις τὸν Πέτρον οὐ πείθομεν. Πέτρον φεύγομεν.