Κυριακή, Φεβρουαρίου 26, 2006

rudeigin àlainn

Χάος ἦν καὶ Νὺξ Ἔρεβός τε μέλαν πρῶτον καὶ Τάρταρος εὐρύς͵ Γῆ δ΄ οὐδ΄ Ἀὴρ οὐδ΄ Οὐρανὸς ἦν· Ἐρέβους δ΄ ἐν ἀπείροσι κόλποις τίκτει πρώτιστον ὑπηνέμιον Νὺξ ἡ μελανόπτερος ὠιόν͵ ἐξ οὖ περιτελλομέναις ὥραις ἔβλαστεν Ἔρως ὁ ποθεινός στίλβων νῶτον πτερύγοιν χρυσαῖν͵ εἰκὼς ἀνεμώκεσι δίναις. οὗτος δὲ Χάει πτερόεντι μιγεὶς νυχίωι κατὰ Τάρταρον εὐρύν ἐνεόττευσεν γένος ἡμέτερον καὶ πρῶτον ἀνήγαγεν εἰς φῶς. πρότερον δ΄ οὐκ ἦν γένος ἀθανάτων͵ πρὶν Ἔρως ξυνέμειξεν ἅπαντα· ξυμμειγνυμένων δ΄ ἑτέρων ἑτέροις γένετ΄ Οὐρανὸς Ὠκεανός τε καὶ Γῆ πάντων τε θεῶν μακάρων γένος ἄφθιτον.

(le Orphica, Γένεσις)

Cuiridh mi eadar-theangachadh agus mìneachadh ann uaireigin :-) No is dòcha gun dèan sinn e còmhla...